Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

SocoLive được tạo ra với mục tiêu cung cấp thông tin và dịch vụ cho cộng đồng trực tuyến về  lĩnh vực bóng đá. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi người hiểu rằng thông tin được chia sẻ ở đây chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Việc sử dụng thông tin từ trang web này và tác động của nó có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định pháp luật và tình huống cụ thể của từng trường hợp. SocoLive không cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp hoặc chuyên môn và không có mục đích gì khác ngoài việc chia sẻ thông tin giải trí và tham khảo.

Vì tính biến đổi của luật pháp, quy tắc và quy định, cùng với sự phức tạp của các vấn đề liên quan đến truyền thông điện tử, thông tin trên trang web có thể không luôn được cập nhật kịp thời, hoàn toàn chính xác hoặc hoàn chỉnh. Do đó, SocoLive muốn quý vị hiểu rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng thông tin trên trang web này cho các mục đích cá nhân hoặc tổ chức, cho các nội dung có bản quyền hoặc không có bản quyền, hoặc cho các nội dung chuyên môn.

SocoLive cam kết cung cấp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy và luôn nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc bỏ sót nào trong thông tin này. Mọi thông tin được đăng tải trên trang web này được cung cấp “nguyên trạng,” và chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm về tính đầy đủ, tính chính xác, tính cập nhật hoặc tính áp dụng cho một mục đích cụ thể nào.

Trong bất kỳ trường hợp nào, SocoLive, cùng với các đơn vị hợp danh hoặc pháp nhân hoặc thành viên, cộng tác viên, bình luận viên sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý vị hoặc bất kỳ cá nhân nào khác đối với quyết định hoặc hành động dựa trên thông tin trên trang web này hoặc bất kỳ thiệt hại cụ thể hoặc thiệt hại tương tự, thậm chí khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Một số liên kết tại SocoLive có thể dẫn đến các trang web khác do các bên thứ ba quản lý, và chúng tôi không đưa ra bất kỳ phát biểu nào về tính chính xác hoặc các khía cạnh khác của thông tin trên các trang web đó. Việc quý vị sử dụng các liên kết này là tại sự riêng rẽ và rủi ro của quý vị.